HostinskĂ˝, Otakar

...

...

Formesth

Slovo o krasovědě [Un mot sur l’esthétique], in Lumír, 1876, repris in Sest rozprav, 1877, p. 1-18, et in Studie a kritiky, Československý spisovatel [Ecrivain tchécoslovaque], ed. Dalibor Holub, Hana Hrzálová et Ludmila Lantová (traduit par Petra James).